Als stenen konden spreken - René Lust - BouwCenter Filippo, BeverwijkHuizenhoog

 

Locatie: Kerkweg Limmen

Sortering: Rood bruin vormbak waalformaat

Voeg: Snijvoeg wit

Metselaar: Ron Groeneveld

 Deze aflevering verplaatsen we ons muren werkterrein naar de Kerkweg in Limmen.
De tip kregen wij van de trotse metselaar Ron Groenveld. Een leuke muur met een ezelsrug.
Op de één of andere manier past dit type muur precies in het, volledig achterhaalde, beeld wat ik van Limmen heb. Limmen groeit volgens mij nog altijd, maar op de één of andere manier heb ik met het leuke centrum nog een erg dorps beeld bij Limmen. In mijn dorpse beeld zie ik op Zondag de plaatselijke bevolking in lange donkere jassen met hoed op weg naar de kerk, aan onze muur voorbij trekken. Muur, hoed en kerkganger passen dan volledig in de jaren 50 van de vorige eeuw. Want dit type muur zie je niet zoveel meer bij de huidige bebouwing. Al constateer ik de laatste tijd weer een opleving als men de muur om de voortuin een opknapbeurt geeft. Steeds vaker wordt er dan voor een muur met een ezelsrug gekozen.
Ezelsrug? Juist, volgens bargoens voor de bouw staat dit voor; “metselconstructie toegepast als afwaterende beëindiging van gevelvlakken, tuin-en erfmuren en beren in waterlopen. De stenen zijn staand (verticaal) verwerkt, meestal onder een hoek van 45º, vanaf beide zijden van de muur waarbij beide vlakken elkaar ontmoeten in een scherpe hoek midden boven de muur. Als variant ook mogelijk met een platte steen als afdekking van de toplijn”.
Van de ezelsrug zijn een aantal varianten. In dit geval heeft men het onderstaande verband doorgezet en daar de rug op aan gebracht. Bij dit soort muren kunnen soms plaatselijk ophopingen van specie ontstaan (door bv afwijking in maatvoering). Nadeel kan dan zijn dat door het verschil in krimp de rollaag los kan laten. Maar een ezelsrug die goed in verband is gemetseld vormt een massief geheel. Derhalve een hele sterke oplossing. Een zeer mooi detail van een ezelsrug is als men de kop van een rug ook schuin verwerkt. De rug krijgt dan een piramideachtige vorm. Op de site www.muren.info onder de rubriek muurafdekkingen ziet u een foto van deze oplossing. Voor het metselen van een ezelsrug heeft men een horizontale ondersteunigsconstructie nodig. Deze word op de juiste schuinte gehouden door klossen van dezelfde schuinte, meestal 45º. De verdere afwikkeling van dit proces is een zeer technisch verhaal daar zal ik u in deze rubriek niet mee belasten. Wel zit ik nog met een prangende vraag: “Waarom noemen wij dit type muur een ezelsrug?” Ik weet het niet. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat bij een dwarsdoorsnede van deze muur men aan een ezel moet denken. Maar mijn parate kennis over ezels gaat niet zo ver dus ik weet niet of dit klopt. Wel heb ik wat lijntjes uitgezet bij mensen die ik er van verdenk erg veel verstanden te hebben van stenen en muren. Inderdaad, iedereen weet hoe een ezelsrug eruit ziet, de vraag hoe de muur aan zijn naam komt, vonden zij interessant, maar een antwoord, nee. Zij zoeken het voor me uit. Echter bij het ter perse gaan van dit stuk heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Mogelijk dat u als lezer mij een antwoord kan geven. Mail naar rene.lust@bouwcenter.nl . Zo blijkt maar weer; één dwaas kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Tenminste, ik hoop dat u één van die 10 wijzen bent dan hoef ik me niet meer een dwaas te voelen!

Foto: Ron Groenveld
Cijfer uitstraling 8.5

Besmet met het murenvirus? Schroom niet om er een foto van te schieten,
als je het adres maar noteert. E-mail de bijlage aan


Bouwcenter Filippo :: .
© 2019 BouwCenter Filippo